Water

Gepubliceerd op 22 juli 2021 om 21:34

De vogel begon aan zijn verre reis, zo goed en zo kwaad als hij kon, fladderde hij met zijn ene vleugel van plek naar plek. Op een dag kwam hij bij een poel dicht bij de zee. Hij hield niet van de opdringerige meeuwen op het strand en daarom bleef hij een beetje landinwaarts. Voorzichtig dronk hij van het heldere water, toen hij plots merkte dat de visjes in de poel op een vreemde manier door het water huppelden. Ze hadden zich op hun rug gedraaid en zwaaiden met hun vinnen in het rond terwijl ze water uit hun bek omhoog spuwden.

'Wat doen jullie vreemd,' zei de vogel terwijl hij het schouwspel aandachtig bestudeerde. 'Dat heb ik nog nooit een vis zien doen.' Hij pulkte een paar wormen uit de grond en legde zich voldaan in het gras. 'En ik heb nog nooit een vogel in het gras zien slapen,' zei een vis die nieuwsgierig naar de rand van de poel gezwommen kwam. 'En ik heb nog nooit zo'n rare vissen gezien,' antwoordde de vogel. 'Waarom doen jullie zo vreemd?'

De vis, die begreep dat de vogel hem geen kwaad wilde doen, glimlachte. 'Dat komt door de reigers,' vertelde hij. 'Lang geleden zwommen we hier in deze poel en het leven was rustig en vredig. Tot op een dag drie grote vogels over de poel zweefden en voor het wisten, waren er drie van onze makkers verdwenen. Ontvoerd werden ze, weg geroofd en opgevreten door die lelijkaards. Jaar na jaar herhaalde het drama zich, telkens opnieuw. Die monsters wisten van geen ophouden. Eén vis, die een beetje vreemd gebouwd was en daardoor huppend op zijn rug zwom en water blies als hij uitademde, ontsprong telkens de dans. De reigers lieten hem ongemoeid. De raad van oude vissen kwam bijeen en zocht vergeefs naar een oplossing. Een jong visje stelde voor om de vreemde stijl van het rare visje na te doen als de reigers kwamen maar de wijzen lachten haar uit. 'Dat kan toch geen oplossing zijn!' Ze stelden voor de volledige vissenbevolking te verbergen onder het kroes zodra de reigers te bespeuren waren. Dat deden ze maar op een hik en een kik roofden de vogels de drie mooiste vissen uit de poel en verdwenen ermee. Huilend besloten de andere vissen dat ze de volgende keer de tactiek van het jonge visje zouden uitproberen. Toen de grote schaduwen boven het water hingen, begonnen ze met zijn allen water te blazen en te huppen. De reigers wisten niet wat ze zagen daar beneden in de poel en ze dropen af. Zo herhaalde de situatie zich drie keer. Telkens weer wisten de vissen de reigers te verschalken door hun vreemde gedrag en zo konden we allemaal overleven. Het vierde jaar bleven de reigers weg, ze hadden waarschijnlijk een andere poel gezocht. En dat is wat je hebt zien gebeuren, we dachten eerst dat jij een reiger was.' De vogel lag op zijn rug en keek naar de donkere hemel waar de sterren stilaan verschenen. 'We kunnen veel leren,' dacht hij, 'van dingen waarvan we denken dat ze niet zijn zoals ze horen te zijn.' 

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Ghislaine Jeuris
3 maanden geleden

Prachtig verhaal ❤️